Buch & Holm


Buch og Holm er totalleverandør indenfor udstyr, inventar og forbrugsartikler til laboratorier, kvalitetskontrol og industri.

 • Analytisk udstyr
 • Autoklaver
 • Centrifuger
 • CO2 inkubatorer
 • Fermentering
 • Forbrugsartikler
 • Frysertørrere
 • Inkubatorer
 • Inventar
 • Kalorimetre
 • Kemikalier
 • Køl & Frys
 • LAF-bænke
 • Magnetomrørere
 • Mikroskoper
 • Overvågning og alarmer
 • Rotationsfordampere
 • Rysteborde
 • Smeltepunktsapparater
 • Spektrofotometre
 • Stinkskabe
 • Titrering
 • Vandbade
 • Vandbehandling
 • Varmeskabe
 • Vippeborde
 • Vægte

 • Autoklaver til farmaceutisk produktion, SBM
 • Autoklaver, BMT
 • Autoklaver, Tuttnauer
 • Bade og termostater
 • Biogas analyser
 • Bioteknologi
 • Blodbank køleskabe
 • Byggeteknik
 • Cellebiologi
 • Centrifuger
 • CO2 inkubatorer
 • Elektronik
 • Fermentering
 • Frysetørring
 • Frysetørringsanlæg til produktion
 • Fugtighedsbestemmelsesvægte
 • Fødevareteknologi
 • Glas & Kvarts
 • Handskebokse
 • Inkubatorer
 • Jordbrugsvidenskab
 • kemi
 • Klimaskabe
 • Klimatisk simulation
 • Kummefrysere -152°C
 • Køle- og fryseskabe
 • Kølebade
 • Laboratoriemøbler
 • LAF-bænke
 • Mikrobiologi & levnedsmiddelkontrol
 • Miljø
 • Måleudstyr
 • Naturvidenskab
 • Opvaskemaskiner
 • Ovne
 • Partikelreduktion og analyse
 • PCR maskiner
 • PCR plader, strips og rør
 • pH-metre
 • Pipette- og robotspidser
 • Pipetter
 • Rullebord / Laboratorievogn
 • Rysteapparater
 • Rysteinkubatorer
 • Sample koncentrator
 • Sigteanalyse
 • Skabsfrysere -86°C
 • Slangepumper
 • Superspeed centrifuger
 • Trykluftdrevne membranpumper
 • Ultralydhomogenisator
 • Ultralydsbade
 • Undervisning
 • Vakuumteknik
 • Varmeblokke (block heater)
 • Varmeskabe
 • Viskosimetri
 • Vægte
 • Vækstinkubatorer
 • Væsketransport
 • Vævs- og celledyrkning

 • Buch & Holm
 • Marielundvej 39
 • DK- 2730 Herlev
 • Telefon +45 4454 0000
 • Fax +45 4492 3100

* Virksomhed eller Privat? VirksomhedPrivat

captcha

2651 har set denne side.